top of page

GULDPRIS

Priset på guld idag

Guldpriset har stigit och många tänker om det är bra läge sälja guld till pengar. Guldinfo.com ger information om att köpa och sälja guld. Priset på guld har varit högt under hela 2020-talet och guld har varit en populär investering. Med ett högt världsmarknadspris på guld ligger också priset på skrotguld på en historiskt bra nivå.

Guldpris idag

Graferna nedan visar världsmarknadspriset på guld pris just nu. Genom att flytta markören över bordet ser du guld priset på för önskad tid. Du kan se utvecklingen av guldpriserna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar på guldpriset

Genom historien har priset på guld alltid varit högt när det har funnits osäkerhet i ekonomin och investerare har velat ha ett säkert investeringsmål för sina tillgångar. Att hålla räntorna låga har hjälpt till att hålla guldpriserna höga. När räntorna stiger vänder guldpriset lätt nedåt, eftersom guld inte kommer att klara av många konkurrerande investeringar som erbjuder ränteintäkter.

 

Stora lågkonjunkturer och andra kriser som krig får lätt guldpriset att stiga kraftigt. När den globala ekonomin går riktigt dåligt är det svårt för investerare att hitta säkra och vettiga investeringsmål förutom guld förstås. De flesta länders centralbanker använder sig också av guldreserver och under de senaste åren har storleken på guldreserverna ökat snarare än minskat.

Hur snabbt kan guldpriset förändras?

  • På daglig basis är förändringar i guldpriset på mer än 1 % sällsynta

  • På månadsbasis har 10-20% värdefluktuationer inträffat många gånger

 

Hur kommer guldpriset att utvecklas 2022?

Guldpriset påverkas av tillståndet i världsekonomin, räntor, växelkurser och olika kriser. Priset på guld har traditionellt sett stigit högt i tider av osäkerhet eftersom investerare har sökt en säker plats att investera sina pengar på. Världsekonomin har varit på uppgång, men guldpriset har ändå legat kvar på historiskt höga nivåer. Låga räntor stöder fortsatt höga guldpriser. När räntorna stiger sätter det en press nedåt på guldpriset, eftersom investerare lätt kan hitta mer attraktiva investeringsmål för guld. Istället sätter flera potentiella kriser, såsom sabotage av USA och Kina, uppåtgående press på guldpriset. Om kriser förvandlas till krig kommer det sannolikt att innebära en snabb ökning av guldpriset när investerare börjar flytta bort sina pengar från aktier och andra mer sårbara investeringsformer.

 

  • En eventuell ränteuppgång kommer att sätta press på fallet i guldpriset

  • Lågkonjunkturen eller krisen sätter press uppåt på guldpriset

 

Guldhalt, dvs karat, och effekten på guldpriset

Vanligtvis när vi talar om priset på guld menar vi priset på rent guld. Rent guld används dock främst i guldtackor och guldmynt, alltså investeringsguld. Karat rent guld är 24, vilket gör det till 99,9% rent guld. En sådan guldtacka eller guldmynt ska alltid bära den officiella guldstämpeln 999. Till exempel innehåller 14 karats guld 58,5 % rent guld. Det kan dock inte sägas att värdet på ett 14 karats guldföremål endast är 58,5 % av vikten av ett 24 karats guldföremål, eftersom till exempel palladium, som också är en mycket värdefull metall, kan användas som legeringsämne i 14 karats guld.

Pris per kilo guld

Priset på guld kan uttryckas i gram, uns eller kilogram. Priset på ett kilo guld är för närvarande runt 500 000 SEK och en guldtacka (1000g) är inte en mycket större klump än en genomsnittlig mobiltelefon!

Försäljningspriset och inköpspriset för guld

Försäljningspriset och inköpspriset för rent 24 karats investeringsguld bestäms mycket av marknadspriset på ständigt föränderligt guld. Investeringsguld är ganska lätt att realisera till marknadspris. När det gäller skrotguld är situationen inte så okomplicerad. Faktum är att skrotguld är minst lika lätt att tjäna pengar på som investeringsguld, men att smälta och förvandla skrotguld till investeringsguld kräver arbete och återspeglas i mängden ersättning som betalas ut för skrotguld.

Länktipsar

WebbGuld-guldpris.jpg
Image by Jingming Pan
bottom of page