top of page
  • Guldinfo.com

Priset på vitguld

Hur skiljer sig priset på vitt guld från traditionellt gult guld? Denna fråga berör många. Svaret är inte nödvändigtvis på något sätt, allt beror på guldhalten i föremålet. Vitt guld är alltid en legering av guld som innehåller nickel eller palladium. Guldhalten i vitt guld är vanligtvis alltid antingen 14 karat eller 18 karat.


I praktiken innehåller därför vitt guld alltid minst 58,5 % guld. Det betyder att en ring i vitt guld som redan väger några gram kan vara värd så mycket som 1000 kronor. Med vitguldsföremål större än en liten ring är priset lätt flera tusen.


När det gäller vitt guld är en intressant detalj palladiumet som eventuellt finns i guldlegeringen. Palladium i sig är också en måttligt värdefull metall. I skrivande stund är priset per gram palladium 105 % av priset per gram guld, en metall som är många gånger mer värd än silver.


Länktipsar​Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2 Post
bottom of page