top of page
  • Guldinfo.com

Priset på skrotguld?

Priset på skrotguld bestäms av världsmarknadspriset på guld. Guldhalten i skrotguld påverkar förstås också priset på skrotguld. Till exempel har en 14 karats guldföremål en guldhalt på 58,5 %. Eftersom skrotguld praktiskt taget alltid är mindre än 24 karat i innehåll är inköpspriset för skrotguld lägre än världsmarknadspriset på guld.

Vad är skrotguld?


Skrotguld är alla guldföremål som inte har någon användning och som annars inte är ovanliga. Exempel på skrotguld är onödiga ringar, guldsmycken och guldtänder. Guldtackor och guldmynt med guldstämpel är inte skrotguld. Likaså bör sällsynta och/eller gamla guldsmycken och guldklockor visas för en expert för att ta reda på om de har användnings- eller samlingsvärde.


Hur mycket betalar guldköpare för skrotguld?


Köparen av skrotguldet smälter skrotguldföremålen och tar bort orenheterna från dem och slutresultatet blir 24 karats guld som företaget säljer vidare. Köparen av guldet tar förstås sin egen provision emellan för att täcka kostnaderna och göra en liten vinst. Vanligtvis betalar företag som köper skrotguld cirka 60 % av värdet av guldet som finns i skrotguldföremålet. Enligt min egen erfarenhet är konkurrensen mellan guldköpare hård och det är inga stora skillnader i de priser som betalas.


Att sälja skrotguld till pengar


Det finns flera företag i Finland som köper skrotguld. Guldköpare erbjuder ett grampris för skrotguld baserat på det aktuella marknadspriset på guld. Guldköpare gör affärer och får stå för sina egna kostnader för att smälta och raffinera skrotguld, och efter det måste de också göra vinst. Idag är det populäraste sättet att förvandla skrotguld till pengar att beställa ett guldpaket/guldbrev från en guldköpare med alla nödvändiga dokument och säkerhetspåsar och ett förbetalt porto till guldköparens adress. Vanligtvis är guldbrev och guldpaket också försäkrade för köparen av guldet. Ett annat populärt sätt är att besöka en guldköpares fasta kontor eller till exempel ett köpcentrum som reser runt i köpcentra. Det som är bra med fasta outlets är att du får en gratis uppskattning av priset på skrotguldsaker direkt. Å andra sidan får fasta butiker vanligtvis inte ett lika bra pris för guld som guldköpare online. Att sälja guld är förvånansvärt enkelt! Du har i princip två alternativ, du kan sälja guldföremålen genom att marschera till närmaste juvelerare, eller alternativt kan du beställa ett returförsäljningspaket per post från ett företag som är specialiserat på att köpa skrotguld.


Varför sälja guld till guldköpare online?


Företag som specialiserar sig på att köpa guld får vanligtvis ett mycket bättre pris på guldföremål än en lokal juvelerare, eftersom hård konkurrens håller priserna på stora guldköpare online till förmån för säljarna!


Länktipsar


Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2 Post
bottom of page